Termeni și Condiții

1. DEFINIȚII CU CARACTER GENERAL

VÂNZĂTOR – S.C. SKIMBY TRADE S.R.L., persoana juridică de naționalitate română, având sediul social în Sibiu, Strada Autogării nr. 16, etaj 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J32/1334/2017, CUI 38132165.
SITE – domeniile www.attipasromania.ro și subdomeniile acestuia.
CLIENT – orice persoana fizică sau juridică de drept public sau privat care are sau obține acces la conținutul Site-ului și care prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a exprimat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții.
CUMPĂRĂTOR – persoana fizică sau juridică de drept public sau privat care își face un Cont în Site și plasează o Comandă.
UTILIZATOR – orice persoana fizică sau reprezentant al unei persoane juridice de drept public sau privat care accesează Site-ul cu sau fără intenția de a-și crea Cont sau de a deveni Client.
CONT – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului plasarea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (comenzi, facturi fiscale, etc.).
COMANDĂ – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.
CONTRACT LA DISTANȚĂ – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.
BUNURI ȘI SERVICII – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de Vânzător către Cumpărător ca urmare a Contractului încheiat.
CAMPANIE 
– acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.
LISTA FAVORITE – secțiunea din Favorite în care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate adăuga Bunuri pe care le consideră a fi preferate și pe care, ulterior, le poate adăuga în coșul de cumpărături.
RECENZIE – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacitații acestuia de a realiza comentarii calitative și obiective și de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător și care nu cad în sarcina Vânzătorului.
RATING – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Client/Cumpărător față de un produs sau serviciu. Rating-ul se exprimă sub forma de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna recenziei scrise de Client/Cumpărător.
NEWSLETTER – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumita perioadă, pentru Clienții/Cumpărătorii care optează pentru primirea acestor informații.
TRANZACȚIE – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către Skimby Trade S.R.L., Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.
DOCUMENT – prezentele Termene și Condiții.

2. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

2.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător. Pentru motive întemeiate Skimby Trade S.R.L. își rezerva dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Skimby Trade S.R.L.. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Skimby Trade S.R.L. pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

2.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin intermediul adreselor și numerelor de telefon menționate la secțiunea “Informații utile” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru acestea.

2.3. Skimby Trade S.R.L. poate publica pe Site informații despre Campanii practicate de către acesta într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

2.4. Vânzătorul poate folosi în descrierea Bunurilor și/sau Serviciilor și alte produse (de ex. accesorii) care să nu fie incluse în prețurile Bunurilor și/sau Serviciilor respective.

2.5. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și reprezintă prețul final pe care Clientul/Cumpărătorul trebuie să îl achite.

2.6. În cazul plaților online Vânzătorul nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON.

2.7. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3. DOCUMENTE CONTRACTUALE

3.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale (telefonic sau e-mail).

3.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face doar electronic prin e-mail.

3.3. Pentru motive întemeiate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail pusă la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată, fără a datora Cumpărătorului vreo explicație și fără ca acesta sa aibă pretenții financiare prezente sau viitoare.

3.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice a notificării de expediere a Comenzii.

3.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului.

4. COMANDA

4.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care este disponibil pe stoc. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

4.2. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

4.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil sau agreat de Vânzator, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

4.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

● neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online,
● invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Skimby Trade S.R.L., în cazul plății online,
● datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte,
● Clientul/Cumpărătorul refuză să achite curierului desemnat de către Skimby Trade S.R.L. contravaloarea Bunurilor și/sau Serviciilor comandate prin modalitatea de plată ramburs.

4.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de returnare către Skimby Trade S.R.L. Astfel, potrivit OUG nr. 34/2014 art. 9, perioada de returnare a unui Bun expiră în termen de 14 zile de la:

● ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat,
● ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese,
● ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a primului produs – în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată.

4.6. În cazul în care Cumpărătorul decide sa se retragă din Contract, acesta va completa și returna formularul de retur ce se livrează împreună cu coletul la livrarea Comenzii (acest formular se poate descărca și de pe Site).

4.7. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie sa returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

● pentru Comenzile achitate cu card online prin restituire în contul din care a fost efectuata plata,
● pentru Comenzile achitate ramburs sau prin transfer bancar, prin virament bancar în contul specificat de către Client/Cumpărător în formularul de retur.

4.8. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea și verificarea Bunurilor returnate.

4.9. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului si/sau Serviciului, în termen de maxim 7 zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștința acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

Mai multe detalii la secțiunea „Livrare, Plăți și Retururi”

5. PLATA

5.1. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și reprezintă prețul final pe care Clientul/Cumpărătorul trebuie să îl achite.

5.2. Prețul, modalitatea de plata și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

5.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de Skimby Trade S.R.L., precum și pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin postă electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.

5.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

5.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către Skimby Trade S.R.L. în Contul său sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

5.7. În cazul în care aceste informații lipsesc, vă rugăm să ne sesizați acest aspect pe adresa de e-mail: contact@attipasromania.ro sau contact@skimby.ro

5.8.. Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit sa nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în Cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole care să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale.

Mai multe detalii la secțiunea „Livrare, Plăți și Retururi”

6. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

7. LIVRAREA BUNURILOR

7.1. Vânzătorul se obliga sa livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.

7.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

7.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României.

Mai multe detalii la secțiunea „Livrare, Plăți și Retururi”

8. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicata în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier).

9. NEWSLETTER

În momentul în care Clientul își creează un Cont pe Site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de informări prin Newsletter trimise de Skimby Trade S.R.L..
Clientul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment:

● prin contactarea  Skimby Trade S.R.L. în acest sens
● prin modificarea setărilor din Contul de client la secțiunea “Panou de control cont”
● prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător

10. RECENZII

10.1. Înscrierea de Recenzii se poate face de către Utilizatori/Clienți/Cumpărători, în secțiunea “Recenzii”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.

10.2. În momentul înregistrării unei Recenzii pe Site, Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licența neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

10.3. Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de Recenzii în secțiunea menționată, se angajează să respecte următoarele reguli:

● să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;
● să utilizeze un limbaj corespunzător, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;
● să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
● să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;
● sa nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume etc.) sau orice alta informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
● sa nu înscrie Recenzii care să conțină materiale de natură publicitară;
● sa nu utilizeze Recenziile ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site.

10.4. Pe lângă o evaluare realistă critică, în momentul înscrierii unui Recenzii, Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul va adăuga și un Rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. Recenziile, împreună cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influenta Rating-ul general al produsului sau serviciului.

10.5. Când o Recenzie este semnalată de către un Utilizator/Client/Cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina dacă încalcă Termenii și Condițiile Site-ului.

10.6. În cazul în care Vânzătorul constată încălcarea Termenelor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a înscrie Recenzii în secțiunea “Recenzii”. Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul și/sau Serviciul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție adresa de e-mail sau numerele de telefon de la secțiunea Contact. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

11. RĂSPUNDERE

11.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

11.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul își asuma răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

11.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

11.4. Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

11.5. Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către Skimby Trade S.R.L., aceștia fiind opozabili Clienților/Utilizatorilor/Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkbox-ului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

12. CONFIDENȚIALITATE

12.1.  Skimby Trade SRL va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natura pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

12.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

12.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. Skimby Trade S.R.L. nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI FOLOSIREA COOKIE-URILOR

Prin acesarea site-ului și a produselor noastre, Skimby Trade SRL prelucrează datele dvs. cu caracter personal necesare îndeplinirii scopurilor pentru care aceste date au fost solicitate și stocate. În ceea ce privește drepturile dvs. în calitate de persoană vizată astfel cum sunt ele garantate de Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date vă rugăm să accesați Politica de confidențialitate pusă la dispoziție și celelalte măsuri implementate pentru garantarea drepturilor dvs.

13.1. Vă rugăm să consultați secțiunea Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

13.2. Vă rugăm să consultați secțiunea Politica de utilizare cookie-uri cu privire la folosirea cookie-urilor.

13.3. Politica de confidențialitate și Politica de utilizare cookie-uri fac parte din prezentul Document.

14. DREPTURILE DE AUTOR

Întreg conținutul Site-ului, incluzând dar nelimitând-se la logo-uri, simboluri comerciale, imagini statice sau dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Skimby Trade SRL și sunt protejate conform Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.
Folosirea fără acordul scris al Vânzătorului a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

15. FORȚA MAJORĂ

15.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților și care nu poate fi evitat.

15.2.  Daca în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

16. LITIGII

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Skimby Trade SRL și Clienți/Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.